Corpia

Corpia är inga nybörjare

Sedan starten 2012 har Corpia förmedlat över än 1 miljard kronor i lån till svenska bolag. Copia tror på lån som gör bolag starka på både kort och lång sikt.

Små företag ska behandlas med respekt

Corpia erbjuder företagslån till hela landet och är så flexibla som just din bransch kräver. Genom att finnas digitalt kan vi vara mer tillgängliga och ge bra villkor. Vi vet att tajmingen för en investering kan vara avgörande och erbjuder därför en effektiv process vart du än befinner dig.

Mindre företag faller ofta mellan stolarna, men inte hos oss. För oss är du som företagare viktig och därför kräver vi inte full personlig borgen, utan lägger mer arbete på att göra en ordentlig analys av bolaget.

Vi vill ge tillbaka till alla småföretagare. Ni driver inte bara ett bolag, med all den kraft det innebär, utan även samhället i stort. Ni formar inte bara er egen vardag, utan också 80 % av Sveriges alla jobb.

Jobbet är en stor del av människors liv och därför tycker vi att småföretagares engagemang måste premieras. Det gör vi genom att finnas där, med ett schysst företagslån, när du behöver finansiering eller vill investera för att kunna växa. Du gör skillnad där du bor och verkar, det är mäktigt.

Corpia ger dig rätt förutsättningar att utveckla ditt bolag.

Information om Corpia

Lånebelopp: 100 000 - 2 000 000 kr

Löptid: 1 mån - 5 år

Ränta: 8-12%

Corpias erbjudande

Corpia vet att det har det blivit svårare att få finansiering hos de större finansiella instituten, trots en väl fungerande verksamhet. Små och medelstora bolag är en viktig byggsten i den svenska ekonomin och därför vill Corpia underlätta för de som vill få sin verksamhet att växa men hittills inte har haft möjlighet till det. 

Corpia erbjuder företagslån till små och medelstora svenska bolag som vill få sin verksamhet att växa och nå sin fulla potential på vår digitala plattform. Vi hanterar all administration och gör alltid en individuell kreditanalys på de bolag som ansöker om lån.

Corpia lånar endast ut till svenska aktiebolag

Du börjar med att verifiera din identitet via BankID. Därefter fyller du i dina kontaktuppgifter och anger vilket bolag som ansöker om lånet. Ange önskat belopp, löptid och svara på några frågor angående ditt bolag och de personer kopplade till bolaget. 

För att skydda både dig och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte är Corpia, enligt svenska penningtvättslag, skyldiga att ha dokumenterad kännedom om dig som kund. Detta innebär att du, när du registrerar dig hos oss, måste svara på ett antal frågor om dig och ditt kapital samt huruvida du eller någon annan i bolaget är en person i politiskt utsatt ställning.

Att vi ställer frågorna innebär inte att vi misstänker att någon gör något oärligt. Vi ställer samma frågor till alla kunder och vi kommer inte att använda informationen i något annat syfte än inom ramen för penningtvättslagen.

Till sist granskar du din ansökan och skickar in. Vi återkommer inom 24 timmar.

Kreditbedömning

Corpia gör alltid en individuell kreditbedömning och kan komma att ställa kompletterande frågor eller be om ytterligare material för att kunna ta ställning till just ditt bolags återbetalningsförmåga. Exempel på vad vi kan komma att hämta in under ansökningsprocessen är uppdaterad resultat- och balansräkning och/eller kontoutdrag.

Corpia Group AB är ett registrerat finansiellt institut hos Finansinspektionen. Corpia Group AB är skyldig att efterleva kraven i bl.a. lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och därtill hörande rättsliga förpliktelser.

Vill du ha hjälp kan du alltid kontakta kundtjänst på 010 750 05 90 eller [email protected]

Lånet hos Corpia kan användas till

Anledningarna till varför ett bolag kan behöva låna pengar är många och inget är mer rätt eller fel. Några vanliga syften med ett företagslån kan vara:

  • Investeringar
  • Förvärv
  • Tillväxt  
  • Varulager
  • Renovering
  • Likviditetsbrist
  • Refinansiering

Ditt bolags kreditvärdighet bedöms

Corpia gör alltid en individuell kreditanalys av ditt bolag där flera parametrar spelar in, bland annat använder vi oss av Creditsafes kreditrating. För att veta mer om hur Creditsafes ratingmodell fungerar kan ni läsa hos Creditsafe: www.creditsafe.com

Under ansökningsprocessen hämtar Corpia in en rad olika uppgifter om bolaget och tillhörande personer, det gör vi dels för att vi enligt svensk penningtvättslag ska ha god kundkännedom och dels för att kunna göra en individuell kreditbedömning.

Vi hämtar in bolagets finansiella information, såsom bokslut och kreditscore, bolagets adress. Utöver detta kollar vi även av om de personer som är kopplade till bolaget är PEP, om de är bosatta i Sverige och/eller om de finns med på någon sanktionslista, deras bolagsengagemang och tidigare konkurser eller bedrägerimål. 

Corpia kan komma att ställa kompletterande frågor eller be om ytterligare material. Exempel på vad vi brukar hämta in under ansökningsprocessen är uppdaterad resultat- och balansräkning och/eller kontoutdrag.

Corpia behöver säkerhet för att godkänna låneansökan

För att låna hos Corpia krävs alltid att du har någon form av säkerhet. Några exempel på säkerheter är fastighets- och/eller företagsinteckning och borgen. Corpia utgår alltid efter ditt bolags förutsättningar och kan därför komma att föreslå eller godta andra typer av säkerheter. 

Räntor och avgifter

Att ansöka om lån hos Corpia kostar aldrig någonting. Skulle lånet beviljas tar vi däremot en startavgift om 2% av lånebeloppet. Avgiften dras av i samband med utbetalningen och är därmed inget du behöver betala i förväg. Vid utbetalt lån tillkommer också en årsränta, baserat på ditt bolags kreditvärdighet. 

Vi baserar alltid årsräntan på ditt bolags kreditvärdighet och den kan därmed variera, dock ligger den normala intervallen mellan 8-12%.

Kundtjänst

På telefon 010-750 05 90 eller [email protected]

Fakta om Corpia

  • Lånebelopp: 100 000 - 2 000 000 kr
  • Löptid:
  • Räntesats: 8-12%

Adress:

Corpia Group AB

Kungsgatan 10

111 43 Stockholm

Org. nr: 559060-1919