Creddo

Creddo är en låneförmedlare inom företagslån

Creddo är en låneförmedlare med fokus på lån för företag. De vänder sig till små och medelstora företag, både enskild firma och bolag. Det är inte Creddo själva som lånar ut pengarna. 

De har kontakt med några av de större kreditgivarna i Sverige och sammanställer olika låneförslag från dessa. Du slipper ansöka om företagslån hos var och en av dem på egen hand. Den tjänsten är kostnadsfri för dig. Om du skulle välja att teckna ett lån genom Creddos jämförelsetjänst får de en kommission av kreditgivaren, det är så tjänsten finansieras.

Få flera låneförslag på 1 UC med Creddo

Genom Creddos tjänst kan du få flera låneförslag samtidigt som bara en kreditupplysning görs. Du behåller därför din kreditvärdighet, som annars kan sjunka när man prövas för flera  kreditprövningar.

Hos Creddo kan du jämföra företagslån från 10 000 - 10 000 000 kr. Du kan också välja en återbetalningstid från . 

Information om Creddo

Lånebelopp: 10 000 - 10 000 000 kr

Löptid: 1 mån - 5 år

Antal kreditgivare: 20 st

Vad krävs för att få företagslån?

Förutsättningarna att beviljas företagslån är olika beroende på hur helheten ser ut. Creddos samarbetspartner gör en helhetsbedömning av företaget för att se vilken kreditkapacitet det har. Att komplettera ansökan med balans- och resultaträkning och att ha borgensman kan öka chanserna att få ett lån till företaget.

De flesta av Creddos samarbetspartners kräver personlig borgen för att bevilja företagslån. Av den anledningen är det lika bra att från början ha med en borgensman i ansökan. Det är det bästa sättet att få fler valmöjligheter och bättre villkor.

Vad innebär ett företagslån?

När du tar ett företagslån ingår du ett avtal med banken/långivaren. I detta avtal fastslås en amorteringsplan som beslutar när lånet ska betalas tillbaka, samt reglerar vilka säkerheter som ska inlämnas och vilken ränta som ska betalas under löptiden.

De banker och långivare som Creddo samarbetar med, gör en helhetsbedömning av er som kund. Denna bedömning handlar i grund och botten om att fastställa risken i att låna ut pengar till ditt företag. De vill helt enkelt känna sig säkra på ditt företags återbetalningsmöjligheter, och möjligheten till att få ett låneerbjudande förbättras om ni uppger borgensman och kompletterar med balans- och resultaträkning.

Viktigt att komma ihåg på gällande företagslån, amortering och ränta

Det finns många anledningar till varför ett företag kan behöva ett företagslån. Kanske vill du starta ett helt nytt företag, expandera ditt befintliga, effektivisera verksamheten eller investera i ny utrustning. Tack vare att materiella tillgångar senare går att sälja på andrahandsmarknaden, är företagslån särskilt passande vid dessa tillfällen.

Man får dock inte glömma att det kostar att låna pengar, och lån alltid ska återbetalas. Banken/långivarna begär amorteringar och andra krediter på lån. De vill även få ut något av att låna ut pengar, så du betalar ränta varje gång du omvandlar ditt lån.

Du får rätten att disponera upp till ett visst belopp, men även här tillkommer en avgift.

Vad bör du tänka på vid ansökan av företagslån?

Företagslån är som tidigare nämnt till för alla typer av företag. Det viktigaste för långivaren är att det finns förmåga att kunna betala tillbaka lånet, och att man inte lånar mer än vad man har möjlighet att omsätta.

Det är inte särskilt många som skulle ge ut ett lån som baserats på gissningssiffror.

När du ansöker om ett företagslån, krävs det att du kan presentera företagets affärsplan, budget och eventuella bokslut. Detta för att banken/långivaren ska kunna göra en bedömning vilken risk det innebär att låna ut pengarna, och vilken möjlighet företaget har att återbetala pengarna.

Det är viktigt för banken/långivaren att ha förtroende för dig som kund. Det är alltså alltid en bra idé att även ha en ordnad privatekonomi, samt förbereda och gå igenom företagets affärsplan för en solid grund att stå på när företaget ska presenteras.

Följande saker kontrolleras i din ansökan:

 • Din affärsplan. Är den realistisk, genomarbetad och detaljerad?
 • Din erfarenhet som företagare, samt utbildning, privatekonomi och referenser
 • Om du inte är ensam ägare av företaget tittar de även på de andra ägarna
 • Om det finns nån form av ekonomihjälp, som revisor
 • Är ditt företag redan etablerat vill de även se balansräkning, bokslut och eventuellt din deklaration.

Säkerhet och borgen

Någon form av säkerhet behövs också lämnas in, och det finns flera olika former av säkerheter. Ett exempel är företagsinteckning där företagets tillgångar intecknas, som maskiner, lager och kundfordringar.

Även inteckning i fast egendom kan användas som säkerhet. Det kan handla om mark, bostadsfastighet, industri- eller affärsfastighet.

Borgen innebär att en borgensman förpliktar sig att betala skulden om låntagaren av någon anledning inte har möjlighet att betala. Borgensmannen är ofta någon utomstående, men kan även vara ägaren av företaget. Borgen innebär alltså i stora drag att borgensmannen tar låntagarens plats, om låntagaren inte skulle ha möjlighet att fullfölja sitt åtagande till banken/långivaren.

I de fall där det handlar om mindre lån och krediter är säkerheter inte alltid nödvändiga, men återbetalningsförmågan hos låntagaren blir alltid bedömd.

Vad innebär ränta på företagslånet?

Räntan fastställer hur många procent av lånet som du betalar till långivaren per år. Under lånets löptid betalas räntan – dvs kostnaden för lånet – löpande. Beroende på risken i företaget, marknadsräntan och vilken säkerhet som har ställts, kan räntenivån variera. Det går att välja mellan rörlig och fast ränta, och den är oftast förhandlingsbar.

Fast ränta – En fast ränta innebär att du binder räntan till en viss procent under en tid, och skyddar på så sätt företaget mot svängningar i marknadsräntan.

Rörlig ränta – Den rörliga räntan följer istället nivån i marknadsräntan och innebär att räntebeloppet kan ändras både uppåt och neråt under avbetalningsperioden

Creddos samarbetspartners

När du jämför lån via Creddo skickas din förfrågan till följande samarbetspartners:

 • Approva
 • Aros Kapital
 • Avida
 • Billecta
 • Capcito
 • Fedelta
 • Ferratum Business
 • Froda
 • IMH
 • OPR-Företagslån
 • Qapitala
 • Qred 

Creddos grundkrav

 • God betalningsmöjlighet
 • Svenskt företag
 • Plus om borgensman finns
 • Registrerat bolag

Kundtjänst:

Kontakta Creddo om du har några frågor

E-post: [email protected]

Telefon: 08-400 200 01

Mån-Fre: 09:00-17:00