Ordlista

Nedan finner du ett finansiellt lexikon som hjälper dig att utvärdera olika alternativ när det gäller kreditgivare. Detta lexikonbestår av en ordlista med olika finansiella termer som du kan stöta på när utvärdera olika kreditgivare och är användbara för att jämföra olika låneerbjudanden.

Eftersom krediter och lån i grunden inte skiljer så mycket åt brukar kreditgivare ofta använda sig av dessa termer för att det ska vara enklare för konsumenter att förstå vad olika saker innebär.

Vissa termer kan dock vara förvirrande och därför har vi sammanställt dem för dig.