Annuitetslån

Annuitetslån innebär att du betalar samma belopp varje månad under hela återbetalningstiden. Återbetalningsdelen är mindre till en början, men räntedelen är mycket större. Med tiden förändras detta. Annuitetslånet har en jämn betalning, vilket gör det lätt för låntagaren att budgetera sina betalningar.