Avgift

En avgift är de pengar som du betalar för en tjänst och exempelvis den avgift du betalar din kreditgivare. Några exempel på avgifter som du betalar till din kreditgivare är låneuppläggningsavgift, förseningsavgift, aviavgift.