Betalningsvillkor

Betalningsvillkor anger hur och när betalningen ska ske, till exempel den sista dagen i varje månad.