Borgenär

Borgenär kallas den som lånar ut pengar, vilket kan vara både en fysisk person eller en juridisk person. Oftast kallas borgenären för kreditgivare. En borgenär ska inte förväxlas med borgensman, eller personlig borgen.