Fordringsägare

Fordringsägare är den som äger en fordran och därmed även rätten att kräva återbetalning av denna fordran. Exempelvis är en kreditgivare en fordringsägare i det fall kreditgivaren har lånat ut pengar till en låntagare om det har ställts krav på att återbetalning av lånet ska ske av en låntagare. Kreditgivaren äger i det fallet rätten att rikta anspråk på att fordringen ska återbetalas och kallas därför för fordringsägare.

När en kreditgivare exempelvis lånar ut 100 000 kr ger kreditgivaren pengarna till låntagaren med villkoret att låntagaren ska betala tillbaka pengarna plus ränta. Om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet kan fordringsägaren vidta rättsliga åtgärder för att få tillbaka sina pengar. Fordringsägaren kan också sälja skulden till exempelvis ett inkassoföretag som sedan försöker få tillbaka pengarna från låntagaren.