Förfallodag

Förfallodag är sista datum för betalning. Om förfallodagen infaller på en dag som inte är en affärsdag, anses oftast nästa affärsdag vara förfallodagen. Normalt sett har ett lån flera förfallodagar, exempelvis sista vardagen varje månad. Därutöver har ett lån även en slutförfallodag vilket inträffar den dagen då lånet ska vara helt återbetalt.