Gäldenär

Gäldenär kallas den som har en skuld till någon annan. Det innebär exempelvis att en låntagare som har tagit ett lån från en kreditgivare kallas för gäldenär. Kreditgivaren kallas för borgenär