Kreditbetyg

Kreditbetyg är en numerisk poäng som anger en individs eller organisations kreditvärdighet.

Det baseras på faktorer som betalningshistorik, utestående skulder och kreditutnyttjande. Ett högt kreditbetyg visar att personen eller organisationen är en låntagare med låg risk och att det är mer sannolikt att den återbetalar sina skulder.

Ett lågt kreditbetyg indikerar att personen eller organisationen är en högrisklåntagare och att det är mindre troligt att den återbetalar sina skulder. Kreditbetyg används av långivare för att avgöra om de ska bevilja kredit och i så fall till vilken ränta.

De används också av hyresvärdar, arbetsgivare och försäkringsbolag för att fatta beslut om att godkänna ansökningar om lån, lägenheter, jobb och försäkringar.