Kronofogden

Kronofogden eller Kronofogdemyndigheten, som även kallas verkställighetsmyndigheten ansvarar för att se till att obetalda skulder återbetalas. Om myndigheten anser att du inte har betalat din skuld kan den vidta åtgärder, t.ex. utmätning av din bil eller kvarstad på en del av din lön, för att driva in det du är skyldig. Verksamheten är noggrant reglerad ibland andra utsökningsbalken, skuldsaneringslagen och lagen om betalningsföreläggande och handräckning.