Medlemslån

Ett medlemslån är ett lån som erbjuds medlemmar i en förening eller organisation. Genom att samarbeta kan medlemmarna ofta förhandla fram bättre villkor för lånet. Ett vanligt exempel på detta är de lån som arbetstagare kan teckna som en förmån tack vare att de är medlemmar i exempelvis en fackförening.