Medsökande

En medsökande är en person som står på lånet tillsammans med huvudsökanden. De är båda ansvariga för lånet. Det innebär att om huvudsökanden inte betalar måste medsökande betala. Det kallas även för att medsökande är solidariskt betalningsansvarig.