Nominell ränta

Den nominella räntan är den angivna årliga räntan på ett lån. Det är den ränta som du ser när du tittar på ett lån. Den effektiva räntan är den totala kostnaden för lånet, vilket inkluderar även inkluderar alla olika typer av avgifter som kan vara förknippat med lånet.