Komplett bank

Komplett Bank

Komplett Bank startades 2014 med visionen att bli en av de största leverantörerna av flexibel konsumentkredit. Sedan uppstarten har vi upplevt kraftig tillväxt och har nu blivit ett av de mest kända varumärkena inom fritids- och konsumentkrediter. I tillägg erbjuder vi sparkonto med gynnsamma insättningsvillkor. 

Efter en vällyckad lansering av blancolån, kreditkort och sparkonto i Norge, lanserade banken Flexibelt Lån i Finland 2017 och i Sverige 2018. Senare samma år blev sparkonto lanserat i Tyskland, vilket var vår första lansering utanför Norden. 2019 lanserades kreditkort i Sverige och Finland, och första kvartalet 2020 lanserades också sparkonto i Sverige. Dessutom samarbetar banken tätt med Komplett Group, och har sedan slutet av 2017 varit leverantörer av finansieringslösningen på Komplett.no och Komplett.se. 

Totalt hade banken vid årsslutet 2018 över 269 000 aktiva kunder och antalet ökar. I en växande digital marknad med många leverantörer fokuserar vi på att vara flexibla och användarvänliga. För att uppnå detta prioriterar vi innovation och utveckling. Banken har flera produktlanseringar framöver, vilket stödjer vidare tillväxt och konsolidering av ett starkt varumärke i en dynamisk marknad. 

Information om Komplett Bank

Lånebelopp: 10 000 - 500 000 kr

Ränta: 4,9% - 19,9 %

Uppläggningsavgift:

Antal kreditgivare: st

Flexibelt lån

 • Lån på upp till 500 000 kr utan säkerhet
 • Betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det
 • Låna mer inom den tilldelade ramen när du önskar
 • Använd pengarna till vad du vill

Privatlån, konsumtionslån, fritidslån, renoveringslån, lån till refinansiering, båtlån osv. Kärt barn har många namn när våra konkurrenter ska namnge sina lån utan krav på säkerhet. Vi samlar allt detta under det vi kallar ”Flexibelt Lån” och bryr oss sedan inte om hur du väljer att disponera pengarna du lånar.

Med Flexibelt Lån från Komplett Bank tilldelas du en låneram på upp till 500 000 kr utan att behöva uppge någon säkerhet. Hur mycket du blir beviljad avgörs utifrån en kreditbedömning.

Flexibelt Lån kan du betala av på precis när du önskar. Dessutom kan du ta ut mer pengar när du vill och behöver. Vårt krav är att du håller dig inom ramen du blir tilldelad och att du åtminstone betalar räntor och avgifter varje månad. Samtidigt rekommenderar vi att du gör upp en förnuftig avbetalningsplan.

Utbetalning av lån

 • Få svar direkt på hur mycket du kan låna
 • Lånet utbetalas när avtalet signeras med BankID

Komplett Bank behandlar din ansökan omedelbart efter att vårt webbaserade ansökningsformulär har fyllts i och skickats in. Om ansökan blir godkänd och du signerar kreditavtalet elektroniskt med BankID, kan utbetalningen av lånet göras redan samma dag.

I vårt ansökningsformulär ser du vilka uppgifter som behövs för att vi ska behandla ansökan. Så snart vi har tagit emot och verifierat din ansökan blir kreditavtalet tillgängligt för elektronisk underskrift. När avtalet är signerat och eventuell ytterligare dokumentation har kommit in, kan vi betala ut lånet.

Samla lån och krediter

 • Samla lånen på bara en enda månadsvis faktura
 • Förmånlig ränta jämfört med de flesta alternativa smålån
 • Minskade månadsavgifter med bara en långivare

Om du redan har skulder i samband med kreditkort, köpfinansiering och/eller konsumtionslån, kan det vara både praktiskt och lönsamt att samla och lösa dessa med Flexibelt Lån från Komplett Bank.

Ett lån utan säkerhet har normalt lägre ränta än kreditkort. Om du dessutom har lån hos flera långivare, medför detta i sig onödiga avgifter jämfört med att samla lånen i ett flexibelt lån. Komplett Bank erbjuder inte bara det mest flexibla lånet, utan vi strävar också efter att vara föregångare sett till förmånliga räntor och avgifter.

Låneskydd säkrar nedbetalning av lånet och därmed dig och din familj i det fall något oförutsett skulle inträffa. 

Konsumtionslån

Konsumtionslån är lån som ges för privat bruk – för att konsumeras – utan att låntagaren behöver uppge någon säkerhet för lånet.

Konsumtionslån är också känt som till exempel blancolån och privatlån. Med åren har det även uppkommit fler benämningar på denna typ av lån, helt enkelt beroende på att banker och andra kreditgivare ändrar namnet på lånen beroende på vilket ändamål de är menade för. På så vis har det uppstått olika benämningar som till exempel billån, båtlån och renoveringslån, men alla dessa är alltså samma typ av lån. Eftersom lånet ges utan säkerhet, har det oftast en högre ränta och mer avgifter. Konsumtionslån ska inte till exempel förväxlas med bostadslån, där låntagaren behöver en säkerhet till lånet, oftast då en pant som utgörs av själva huset eller bostaden.

Vi på Komplett Bank har valt att ge ut alla olika typer av konsumtionslån under ett lån, vilket vi kallar ‘’Flexibelt Lån’’. Vi beviljar lån inom ramen 10 000 – 500 000 kr, utan att du som låntagare behöver uppge någon säkerhet. Vi erbjuder en flexibel amortering på ditt lån, vilket betyder att du inte behöver amortera på lånet varje månad. Du kan alltså bara betala fakturerade räntor och avgifter om du vill, och själv välja när du gör amorteringarna.

Vilka krav finns för att få lån hos Komplett Bank?

Även om konsumtionslån ges utan att man kräver någon säkerhet så betyder det inte att vem som helst får ta ett lån. Det krävs att låntagaren ska vara minst 20 år och ha varit svensk medborgare de senaste tre åren, ha ett fast jobb eller åtminstone en fast inkomst. Man ska även sakna betalningsanmärkningar och ha en bra återbetalningsförmåga.

Vi rekommenderar dessutom att man ska ha bra koll på sin ekonomi innan man lånar pengar. Försök att ha en bra översikt på dina inkomster och utgifter och gör upp en vettig återbetalningsplan.

Vem tar konsumtionslån?

I Sverige tar man konsumtionslån för olika ändamål, både större belopp och mindre belopp är populära. Lån tas av människor i alla åldrar och olika inkomstgrupper. En trend under de senaste året har varit att mängden lån svenskar tar har ökat, detta kan förklaras med att den starka konjunkturen och ökade köpkraften även samtidigt har ökat benägenheten att ta lån.

Enligt Zmarta Groups lånebarometer (2018) togs flest antal lån år 2017 av svenskar i 26-35 års ålder. Den åldersgrupp som dock lånade störst belopp var personer i 36-45 års ålder som i genomsnitt lånade 123 409 kronor. Under året ökade antalet lån i alla åldersgrupper, men den största ökningen skedde bland män i åldern 26-35 år. Denna grupp tog 18,4 procent fler lån under 2017 jämfört med föregående år. Kvinnor tar överlag mera sällan lån och lånar mindre belopp än män. För år 2017 var 58,8 procent av alla konsumtionslån tagna av män.

Den största andelen låntagare i Sverige under år 2017 är de som har en årsinkomst på mellan 300 000 – 449 999. Den näst största gruppen var människor med en årsinkomst mellan 150 000 – 299 999 kronor. Låginkomsttagare (årsinkomst 0-149 999) är den tredje största gruppen som tar lån. Minst lån år 2017 togs av personer med en årsinkomst över 600 000.

Vad lånar svenskar till?

Enligt lånebarometern från Zmarta Group för år 2017 togs de flesta nya konsumtionslån för bostadsrelaterade ändamål som renovering, inredning och kontantinsats vid bostadsköp. Näst flest nya lån gavs till köp av bil, båt eller motorcykel och två tredjedelar av låntagarna för dessa ändamål var män. Under 2017 ökade dock såväl antalet lån som det genomsnittliga beloppet som lånas ut till resor och nöjen.

För svenskar under 35 år var köp av bil, båt eller motorcykel den vanligaste anledningen till att ta lån 2017. De över 35 år hade renovering som den största orsaken att ta ett konsumtionslån.

Låna idag från Komplett Bank

Som du ser är det inte alls ovanligt att ta lån. Människor väljer att ta lån för att slippa vänta på saker de vill förverkliga redan idag. Vi på Komplett Bank har slagit ihop alla konsumtionslån till det som vi kallar ett ‘’Flexibelt Lån’’. Vi ger dig en ram på mellan 10 000 och 500 000 kronor. Hur mycket just du blir beviljad avgörs utifrån en kreditbedömning.

Du kan ansöka om ett Flexibelt Lån från oss via nätet när du vill och var du än är, så länge som du har en fungerande internetanslutning. Ansökningsprocessen är snabb och smidig. Du ser all information vi behöver av dig och kan fylla i ansökningsformuläret här på webben. Vi behandlar din ansökan så snabbt som möjligt och skickar sedan iväg en låneoffert till dig där det står hur stort lån vi kan bevilja dig. Varje låneoffert är personlig och beroende av de uppgifter du angett, så läs noggrant igenom den. 

När du är redo att låna kan du skriva under avtalet elektroniskt med hjälp av ditt BankID. Efter att du har signerat avtalet och skickat in eventuell ytterligare dokumentation kan vi färdigbehandla ansökan och sedan betala ut lånet direkt till ditt bankkonto.

Omfinansiering av dina smålån

 • Samla alla dina lån på bara en enda månadsvis faktura
 • Få en förmånligare ränta med ditt ena lån jämfört med de flesta alternativa smålån
 • Du har minskade månadsavgifter med bara en långivare

Det kan hända att de skulder du dragit på dig sen tidigare har hopat sig och att du nu har många olika skulder att fundera på. Det kan vara både praktiskt och lönsamt att betala bort de gamla mindre skulderna med ett nytt, Flexibelt Lån från Komplett Bank. På detta sätt kan du spara både pengar och tid genom att inte ha många olika betalningar till flera olika långivare att behöva hålla reda på.

Flexibelt Lån med flexibla möjligheter

Med vårt flexibla lån följer även en flexibel amortering. Vad det betyder är att vi inte kräver att du amorterar på lånet varje månad, utan att du själv får välja när du gör dina amorteringar. Vi förstår att det kan uppstå orsaker till att du inte vill eller kan amortera på lånet vissa månader och det gör inte oss något. Det enda vi kräver är att du varje månad betalar räntan och avgifterna som hör till ditt lån. Vill du betala av lånet snabbare så passar det också utmärkt, och det kostar inte dig något extra. Om du vill ta ut mer pengar istället för att ta ett nytt lån har du faktiskt möjlighet till det också, genom en tillgänglig och kostnadsfri buffer inom din beviljade låneram.

Priser och villkor

 • Nominell ränta från 4,9 till 19,9 %
 • Låneram från 10 000 till 500 000 kr
 • Flexibel avbetalning – betala av på lånet när det passar dig
 • Låna mer inom den tilldelade ramen när du önskar
 • Använd pengarna hur du vill

Låneexempel vid tilldelat lån på 140 000 kr under 5 år, nominell ränta 10,25 %, effektiv ränta 11,47 %, uppläggningsavgift 495 kr, totalt 182 246 kr. Exemplet förutsätter att lånet betalas tillbaka med lika stora månadsbelopp på 3 037 kr under 5 år. Flexibelt lån kan när som helst dras upp innanför tilldelad kreditram och har en öppen ände. Krediten är revolverande och räntor beräknas på nyttjad kreditram. Månatligt minimibelopp att betala blir beräknat utifrån total utestående kredit vid faktureringstidpunkten.