Låntagarnas

Varför finns Låntagarnas?

För att det verkligen behövs en aktör som står på låntagarnas sida. De har jobbat många år i finansbranschen, och de är och har varit låntagare själva. De har sett på nära håll hur allvarliga brister på marknaden gör att människor far illa. De vill förändra det.

Det behövs nya spelregler, bättre granskning och starkare konsumentskydd. De tror också att det behövs någon som visar vägen för ett mer hållbart sätt att agera på marknaden. Där konsumenterna står i fokus, inte vinstmarginalerna.

När du tar ett lån via oss så hjälper de dig att amortera med 1% av lånebeloppet.

Information om Låntagarnas

Lånebelopp: 10 000 - 600 000 kr

Ränta: 2,95 - 14,95%

Uppläggningsavgift:

Antal kreditgivare: 17 st

Därför har Låntagarnas grundats

Vi är inte vinstdrivande

Låntagarnas

Så är det. De tjänar pengar på sin låneförmedling, precis som andra låneförmedlare. Skillnaden är att de inte har några aktieägare som kräver avkastning på sitt kapital. För dem räcker det att täcka sina kostnader. De återinvesterar allt överskott i sänkta lånekostnader för låntagarna.

Vi har valt bolagsformen aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Det betyder att ägarna inte kan ta ut mer än maximalt 1 % plus statslåneräntan (som för närvarande är -0,09 %) i vinst på investerat kapital. Eller med andra ord, vinsten stannar i företaget. Det går inte att ändra, varken genom försäljning, sammanslagning eller på något annat sätt.

Utan avkastningskrav kan de fokusera all sin energi på det de vill åstadkomma: sänkta lånekostnader, en schysst lånemarknad och i slutändan större ekonomiska valmöjligheter för låntagarna.

Information om Låntagarnas

Låntagarnas tillhandahåller en jämförelsetjänst där du kan jämföra lån och villkor hos de långivare som Låntagarnas samarbetar med (Tjänsten). 

Låntagarnas Sverige AB (svb), org. nr. 559214-1781 är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning vars syfte är att verka för sänkta transaktionskostnader för konsumenter på den svenska lånemarknaden.

Låntagarnas har tillstånd att driva verksamhet med konsumentkrediter enligt lag 2014:275 och står under Finansinspektionens tillsyn.

Kreditupplysning och informationsuthämtning

Genom att använda Tjänsten accepterar du, samt din eventuella medsökande att Låntagarnas gör en kreditupplysning på dig/er via Upplysningscentralen AB (UC). Det registreras endast en kreditupplysning som deras samarbetande långivare får ta del av.

Informationen från kreditupplysningen används för att kunna bevilja dig/er ett lån samt försäkra oss om att du/ni har återbetalningsförmåga för det sökta lånet. Enligt lag kommer även omfrågandekopior från UC skickas till dig/er så du/ni vet vilken information som har lämnats ut och till vilka. Du/Ni kan få flera omfrågandekopior hemskickade, men det innebär inte att flera kreditupplysningar registreras. I enstaka fall kan vissa av deras samarbetande långivare utöver detta ta in ytterligare information som tillägg till informationen från UC. Det görs för att förbättra kvaliteten i kreditbeslutet.

Förmedlingsprocess

När kreditbeslutet är fattat presenteras erbjudande om lån från långivarna, på Låntagarnas sida i inloggat läge. Långivarna har 24 timmar på sig att komma med ett svar och därefter har du/ni en månad på dig/er att ta ställning till de bud du/ni fått. När du/ni antagit ett erbjudande tas kontakten över av respektive långivare. Tjänsten Låneförmedling är kostnadsfri för låntagaren.

Personuppgiftshantering

Din integritet är viktig. Låntagarnas lovar därför att värna om din integritet vid sin hantering av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Låntagarnas Sverige AB (svb), org.nr. 559214-1781, Kvarngatan 2, 311 32 Falkenberg och ansvarar för att all hantering sker enligt gällande dataskyddsregler.

All hantering av personuppgifter som utförs av Låntagarnas är inom ramen för Tjänsten som erbjuds på https://www.låntagarnas.se och kan tillhandahållas genom landningssidor eller mobila applikationer av Låntagarnas. De personuppgifter du lämnar i samband med din ansökan kommer att behandlas av Låntagarnas för att erbjuda låneförslag till dig.

För att kunna genomföra Tjänsten samlar Låntagarnas även in information om dig automatiskt och från tredje part genom kreditupplysning, information om nuvarande sanktionering eller övrig klassning av högrisk (PEP/RCA). Annan information om din användning av Tjänsten och teknisk data inhämtas även, vilket kan inkludera det URL som är din unika åtkomst till Kundportalen, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, vilken typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

Låntagarnas lämnar ut dina uppgifter till de kreditupplysningsinstitut, långivare och leverantörer av tjänster som används för att uppfylla de lagkrav som ställs på Låntagarnas eller för att fullfölja förpliktelserna enligt Tjänsten som avtalats.

I Integritetspolicyn förklaras i detalj hur Låntagarnas samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra för att få rättelse, radering, begränsning, invändning och dataportabilitet av de personuppgifter de samlat in om dig. För att du ska förstå hur de använder dina personuppgifter rekommenderar de att du läser deras Integritetspolicy noggrant innan du använder Tjänsten.

Har du frågor om deras hantering av dina personuppgifter? Tveka inte att höra av dig till oss på [email protected] eller till deras dataskyddsombud på [email protected]

Vad får du låna till?

Privatlån kräver till skillnad från billån och bolån ingen säkerhet. Du kan därför låna till olika saker eller ändamål, bland annat till att samla ihop dina nuvarande lån och krediter. Om du samlar ihop dina nuvarande lån, eventuella krediter och avbetalningar, kan du lyckas få ner räntan och därmed månadskostnaden. Du kan även låna till ett en renovering, ett fordonsinköp, en resa eller någon annan form av konsumtion. 

Grundkrav för att få låna

För att kunna ansöka om lån via Låntagarnas krävs att du:

 • är minst 18 år och folkbokförd i Sverige
 • har en årsinkomst från arbete eller pension på lägst 120 000 kronor, och
 • inte har några betalningsanmärkningar eller skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten

Vi på Låntagarnas gör även en så kallad Kvar Att Leva På-kalkyl (KALP). Den beräknar ungefär hur mycket pengar du har kvar att leva på efter att kostnader för ränta, boende och övriga levnadskostnader, som är svåra att komma ifrån (ex. mat, transport, hygien etc), är borträknade. Det här gör de för att både du och de ska vara säkra på att du har råd med lånets månadsbetalningar.

Inom Låntagarnas finns ett spann för hur mycket du får låna. Det spannet ligger på 10 000 – 600 000 kr. Du kan med andra ord som mest låna 600 000 kr via Låntagarnas låneförmedling

Kreditvärdighet

När en långivare ska låna ut pengar görs en kreditprövning. Det görs för att avgöra om du har förutsättningar att kunna betala tillbaka lånet. Om du har många och/eller stora skulder eller betalningsanmärkningar kan det bli svårare för dig att få ett lån, i alla fall ett lån med låg ränta. Att lösa flera mindre lån och krediter med ett samlat lån förbättrar din kreditvärdighet. En bra kreditvärdighet ökar dina framtida chanser att ytterligare sänka dina räntor.

Om du ansöker om till exempel ett samlingslån genom Låntagarnas tas enbart en kreditupplysning hos Upplysningscentralen (UC), vilket är bättre för din kreditvärdighet. Skulle du istället gå till flera olika banker och ansöka om lån tar varje bank varsin kreditupplysning. Många kreditupplysningar på kort tid sänker din kreditvärdighet och dina chanser till ett bra erbjudande. Alla kreditupplysningar syns hos UC i 12 månader.

Olika typer av lån

Det finns huvudsakligen två kategorier av lån. Den ena är lån med säkerhet, som kräver någon form av kontantinsats och säkerhet eller så kallat inbytesobjekt. Den andra är lån som inte kräver någon säkerhet ofta kallat privatlån eller konsumtionslån. Nedan går vi igenom de vanligaste formerna av lån inom de olika kategorierna.

Lån med säkerhet

Hit räknas lån med någon form av kontantinsats och säkerhet eller så kallat inbytesobjekt.

Bolån, även kallat bottenlån är den vanligaste låneformen inom denna kategori. Ett bolån innebär att du lånar pengar till ett bostadsköp med själva bostaden som säkerhet och lägger en kontantinsats på minst 15% av bostadens värde. En utökning av ditt eventuella bolån är, om möjligt, oftast det bästa alternativet att låna på sett till räntesatsen, som alltid är lägre på ditt bolån än på ett privatlån.

Billån (fordonslån) är en annan vanlig låneform som innebär att långivaren har bilen som säkerhet och därmed även äganderätten till fordonet tills dess att du har betalat av hela beloppet. Även för dessa lån behöver du en kontantinsats, dvs. att du måste betala en viss del kontant från början, för att få låna.

Privatlån

Lån som kallas för privatlån är i de flesta fall lån utan säkerhet, även känt som blancolån eller konsumtionslån. Det är med andra ord ett lån där du inte pantsätter det du köpt, dvs. långivaren kan inte sälja exempelvis ditt hus eller din bil om du inte kan betala tillbaka lånet. Långivaren tar därför en större risk, vilket är anledningen till att villkoren inte är lika förmånliga som när du lånar till en bostad. Det finns flera olika typer av privatlån. Några av dem går vi igenom här nedanför.

Samlingslån är ett privatlån som används för att betala av dina befintliga lån och krediter. Många mindre lån och krediter från olika långivare innebär ofta en hög genomsnittlig ränta och total månadskostnad. Precis som att det ofta är dyrare att köpa flera småförpackningar i flera affärer, istället för en ekonomiförpackning på det stora varuhuset, är det också dyrare att ta många smålån istället för ett stort. Tanken bakom samlingslånet är att du bara ska kunna ha ett lån som du betalar på och att räntan för det lånet ska vara lägre än räntorna för de tidigare lånen och krediterna. Att få en bättre kreditvärdighet och få mer kontroll på sina utgifter är de två vanligaste anledningarna till att man ansöker om ett samlingslån.

Snabblån har fått sitt namn eftersom lånet ges ut snabbt och det finns flera typer av snabblån såsom SMS-lån och mikrolån. Bra att veta gällande snabblån är att de gäller för mindre summor pengar, har kortare återbetalningstid och högre ränta än vid ett vanligt privatlån.

Lån utan ränta har ingen räntesats kopplad till beloppet du lånar, men istället kan andra dyra avgifter såsom avi- och uppläggningsavgifter tillkomma, vilket gör att den effektiva räntan (vad du faktiskt betalar för lånet) blir hög. Vanligt för de räntefria lånen är att många långivare tar ut väldigt höga avgifter om du missar att betala tillbaka lånet i tid.

Köp på avbetalning blir allt populärare då många erbjuder räntefria månader i början av avbetalningstiden. Detta är också en form av lån. Dina köp kan dock bli dyra på sikt eftersom långivaren tar ut en hög ränta efter den räntefria perioden och administrativa avgifter kan tillkomma.

Kreditkort är ett betalkort där betalningen skjuts upp under en överenskommen kredittid och på så vis lånas pengarna ut under en tid. De första 30-60 dagarna av ett kreditköp är räntefritt, däremot tillkommer kortavgifter, fakturaavgifter och övriga avgifter som en kringkostnad för att ha ett kreditkort. När den räntefria kreditperioden är över tillkommer räntekostnader med hög effektiv ränta och lång återbetalningstid i relation till kreditbeloppet, vilket innebär att man får mycket höga kostnader.

Medlemslån är ett privatlån där räntor och villkor redan har förhandlats fram mellan ett fackförbund och en bank för fackförbundets medlemmar. Lånet tas via facket till en förutbestämd och ofta förmånlig ränta. De banker som erbjuder medlemslån är idag Swedbank, SEB och Nordea. Medlemslån är ofta väldigt förmånliga även för personer med relativt svag kreditvärdighet.

Varför ska du jämföra lån?

Oavsett varför du vill ta ett privatlån är det viktigt att jämföra olika långivare innan du ansöker om lån, så att du får så bra villkor och ränta som möjligt. Det kan du göra genom att vända dig direkt till olika banker och långivare, som då gör en bedömning av din kreditvärdighet och din privatekonomi för att bedöma din förmåga att betala tillbaka lånet. Något som är viktigt att känna till, förutom att det kan ta en hel del tid att jämföra på egen hand, är att varje enskild långivare tar en kreditupplysning på dig. Tyvärr är det negativt för din kreditvärdighet att det har tagits många kreditupplysningar, vilket på sikt kan göra det svårare för dig att få låna till låg ränta.

För att behålla din kreditvärdighet när du jämför privatlån bör du gå via en låneförmedlare såsom Låntagarnas. Då tas det bara en kreditupplysning från UC även fast flera långivare får se din ansökan och kan erbjuda dig ett lån. Låntagarnas skickar iväg din ansökan och olika låneerbjudanden kommer tillbaka till dig inom några minuter eller inom 24 timmar. När du får erbjudanden från långivarna kan du välja det bästa privatlånet för dig och din situation.

Genom att jämföra lån kan du troligtvis spara tusenlappar på onödiga räntekostnader och aviavgifter samt få bättre ränta.

Så här går det till

För att kunna jämföra lån behöver du fylla i en låneansökan. Din inskickade låneansökan kommer att behandlas av de banker och långivare som Låntagarnas samarbetar med. Oftast kommer du få svar på din ansökan inom någon minut, men det kan ta upp till 24 timmar. Genom att logga in på Låntagarnas kan du följa din pågående ansökan. När alla långivare, som vill erbjuda dig ett lån, har svarat så kan du läsa mer om deras erbjudanden. Sedan kan du välja det erbjudande som har bäst villkor för just dig 

Jämförelsetjänsten är gratis för dig som låntagare. En ansökan är inte bindande förrän du har skrivit på ett avtal med en specifik långivare.

Alla långivare gör en individuell bedömning av dig utifrån exempelvis återbetalningsförmåga, lånebelopp och tidigare skulder. Låntagarnas fungerar som en mellanhand mellan dig som låntagare och långivarna och kan inte påverka långivarens bedömning.

Vad kostar det att låna?

Ett låns kostnader består av ränta och eventuella avgifter som du ska betala utöver amorteringen på de lånade pengarna. 

Ränta

När du funderar på att låna är det lätt att bara fokusera på hur mycket du kan få låna, men det är också viktigt att ha koll på vad lånet kommer att kosta dig. Räntan är den extra kostnad långivaren tar ut för lånet för att de lånar ut pengar. Räntan sätts individuellt. Det är skillnad på effektiv och nominell ränta.

Den nominella räntan är den grundläggande ränta du ska betala för ditt lån och som syns på ditt lånebesked. Vanligtvis anges den nominella räntan för ett år. Ett lån på 100 000 kronor till 5 procent årlig nominell ränta innebär en räntekostnad på 5 000 kronor per år, det vill säga 5 procent av 100 000 kr. Utöver den nominella räntan tillkommer olika avgifter, till exempel uppläggnings- och aviseringsavgifter. När dessa avgifter räknas in och du får den totala kostnaden för lånet brukar man tala om effektiv ränta.

När du jämför olika räntor är det därför viktigt att inte bara titta på den nominella räntan utan också på den effektiva räntan, alltså vad du i slutändan får betala. Enligt Kredituppgiftslagen är långivaren skyldig att redovisa den effektiva räntan.

Amortering

Förutom räntekostnaden betalar du varje månad av på lånet, vilket kallas för amortering. Vilken typ av amorteringsplan du väljer påverkar din månadsbetalning och totalkostnad för lånet. En längre återbetalningstid resulterar i en lägre månadsbetalning, men en högre totalkostnad eftersom räntan tickar på under en längre tid. Om du istället väljer en kortare återbetalningstid får du ned räntekostnaderna, men får en högre månadsbetalning.

Den längsta återbetalningstiden på privatlån utan säkerhet via Låntagarnas långivare är 15 år. I Sverige råder fri amorteringsrätt vilket innebär att du alltid kan betala av ditt lån snabbare än vad återbetalningstiden kräver.

De två vanligaste formerna av amortering är rak amortering och annuitetslån. 

Rak amortering innebär att du betalar samma amorteringssumma varje månad samt ränta, men i takt med att du betalar av lånet betalar du allt mindre i räntekostnad. Det innebär att din månadskostnad minskar för varje månad. Rak amortering passar dig som vill få ned räntekostnaderna, men tänk på att månadsbetalningen till en början kommer vara hög. Denna amorterings form är vanlig vid större lån såsom bolån.

Vid annuitet betalar du samma månadsbetalning (ränta + amortering) under hela låneperioden, i takt med att räntekostnaden går ned amorterar du mer. Annuitet passar dig som vill betala lika mycket varje månad. Har du dessutom ansträngd ekonomi kan det vara bekvämare att inte ha lika höga kostnader till en början.

Tänk på att den totala räntan – och därmed totalkostnaden för lånet – blir högre vid annuitet än med rak amortering, eftersom du betalar av lånet i långsammare takt.

Villkoren skiljer sig mellan långivarna. En del långivare tar till exempel ut avgifter för att administrera ditt lån medan andra inte tar ut något extra alls. De vanligaste avgifterna är

 • Uppläggningsavgift, vilket motsvarar långivarens kostnad för arbetet med att lägga upp ditt nya lån
 • Aviavgift, en avgift för att skicka och administrera dina månatliga fakturor. Oftast kan du undvika aviavgiften genom att välja att betala med autogiro istället.

Så här går det till:

 1. Du fyller i ansökan och skriver under med BankID.
 2. Vi gör en Kvar Att Leva På-kalkyl och därefter en kreditupplysning hos UC. Om allt är OK skickar de din ansökan vidare till långivarna.
 3. Vi samlar in erbjudanden från långivarna. Oftast får du svar inom någon minut
 4. Du jämför erbjudanden och väljer det som passar dig bäst.
 5. Du får lånehandlingarna från långivaren, skriver under skuldebrevet och får därefter lånet utbetalt.

För att kunna ansöka om lån via Låntagarnas krävs att du:

 • är minst 18 år och folkbokförd i Sverige,
 • har en årsinkomst från arbete eller pension på lägst 120 000 kronor, och
 • inte har några betalningsanmärkningar eller skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Vi gör även en så kallad Kvar Att Leva På-kalkyl (KALP). Den beräknar hur mycket pengar du har kvar att leva på efter att kostnader för boende och levnadsomkostnader är borträknade. Det gör de för att både du och de ska vara säkra på att du har råd med lånets månadsbetalningar.

Belopp, räntor och återbetalningstid:

 • Lånebelopp: 10 000 kr – 600 000 kr
 • Återbetalningstid: 1 år – 15 år
 • Rörlig individuell ränta: 2,95 % – 14,95 %
 • Effektiv ränta: 3,01 % – 15,99 %

Kreditgivare som Låntagarnas samarbetar med:

 • Wasa Kredit
 • Ikano Bank
 • Santander Consumer Bank
 • Lendify
 • Lån & Spar Bank
 • MedMera Bank
 • Collector Bank
 • Moank
 • Nordax Bank
 • Re:member
 • Resurs bank
 • TF Bank
 • Komplett Bank
 • Bigbank
 • Avida
 • Brocc

Har du frågor om lån?

Går du i lånetankar och behöver ett ärligt råd? Hos Låntagarnas får du svar på alla dina frågor!

Telefon: 0346-203 00

Låntagarnas har öppet vardagar klockan 9.00 – 15.00.

E-post: [email protected]